CIVIL SZERVEZETEK NÉVJEGYZÉKE

Ajánlotta: Szerkesztő

08 nov, 20 11:42 de. Ország

Az oldalról

Adatok elérése: Ingyenes

Adatok típusa:Általános Negatív Pozitív

Adatbázis üzemeltetője: Állami szervezet

Kapcsolatfelvétel

Email

Leírás

Civil szervezetek névjegyzéke


Adatbázis fenntartója: Országos Bírósági Hivatal

Mit tartalmaz az adatbázis?

A magyar civil szervezetekre vonatkozó adatokat. Számos információ megismerhető pl. egy alapítvány vagy egyesület működésére vonatkozóan. Innen érhető el a civil szervezetek pénzügyi beszámolói is. Az adatbázis a 2011. évi CLXXXI. törvény 86. § (1) bekezdése szerint közhiteles.

Milyen típusú szervezetek vannak az adatbázisban?

 1. Alapítvány, közalapítvány,
 2. Egyesület,
 3. Köztestület,
 4. Magánnyugdíjpénztár, önkéntes kölcsön biztosító pénztár, vegyes pénztár,
 5. Munkavállalói Résztulajdonosi Program szervezet,
 6. Országos sportági szakszövetség,
 7. Egyéb szervezet,
 8. Vallási egyesület,
 9. Nyilvántartott egyház,
 10. Bejegyzett egyház.

Milyen adatokkal lehet keresni?

 1. szervezet nevével (rövidített/idegen nyelvű név),
 2. adószámával,
 3. régi nyilvántartási számmal,
 4. szervezet székhelyével, irányítószámával, település, utca, házszámmal,
 5. szervezet típusával (legördülő listából választható),
 6. cél szerinti besorolás alapján,
 7. cél leírásával,
 8. alapítvány jellegével (nyílt/zárt),
 9. szervezet nyilvántartási számával (megye / típus / sorszám),
 10. eljáró bíróság nevével (legördülő lista),
 11. ügyiratszámával (főszám / év),
 12. jogerőre emelkedés dátumával,
 13. törölt szervezetek szerint,
 14. származtatott jogi személy nevével,
 15. székhelyével, irányítószámával, település, utca, házszámmal,
 16. képviselő személy: vezetéknevével, keresztnevével vagy utónevével.

A keresés után a következő adatok ismerhetők meg:

 1. a szervezet alapadatai: szervezet nyilvántartási száma, megnevezése, rövidített neve, idegen nyelvű elnevezése, székhelye, szervezet típusa, állapot, országos azonosító, eljáró bíróság, ügyszám, bírósági határozat száma, jogerőre emelkedésének időpontja, bejegyzés típus, bejegyzés dátuma, régi nyilvántartási szám formátum, létesítő okirat kelte, szervezet formája, cél szerinti besorolása, folyamatban lévő eljárás típusa, folyamatban lévő eljárás kezdete, közhasznú jogállás megszerzésének / módosításának / törlésének időpontja, közhasznúsági fokozat, cél szerinti leírás, vagyonfelhasználás mértéke és módja, általános rendelkezés a képviselet gyakorlásának módjáról;
 2. a szervezet képviselőire vonatkozó adatok: név, képviseleti jog terjedelme, képviseleti joggyakorlás módja, megbízás időtartama, megbízás megszűnésének időpontja, a megszűnés tényleges időpontja;
 3. származtatott jogi személyek listája;
 4. jogelőd/ jogutód szervezetek listája;
 5. szövetséget létrehozó társadalmi szervezetek listája;
 6. adószámadatok: adószám, adószám státusza, adószám megszerzésének / felfüggesztésének / törlésének időpontja, közösségi adószám, közösségi adószám státusza, közösségi adószám megszerzésének / felfüggesztésének / törlésének időpontja, statisztikai számjel és annak státusza, statisztikai számjel megszerzésének / törlésének / felfüggesztésének / törlésének időpontja.
 7. a szervezet számláját vezető pénzforgalmi szolgáltatók adatai;
 8. biztosítási intézkedések, büntetőjogi intézkedés, végrehajtási eljárás adatai;
 9. közzététel adatai: közzététel dátuma, eljárás típusa, dokumentumra vonatkozó adatok, határozat bíróság elnevezése, határozat sorszáma. ( a teljes határozat megtekinthető és letölthető a közzététel dátumra történő kattintás után);
 10. beszámoló (pénzügyi) adatai: közzététel dátuma, dokumentum adatok, közzététel benyújtás dátuma, beszámolási időszak kezdete, beszámolás időszak vége (a teljes pénzügyi beszámoló megtekinthető és letölthető a közzététel dátumra történő kattintás után).

Forrás: birosag.hu

A hazai cégekről - ingyenes céginformáció - az E-Cégjegyzékből kérdezhető le, ide kattintva pedig hasznos információk olvashatók az E-Cégjegyzék működésére vonatkozóan.

 

keresés

Továbbiak

Nem lehet másolni az oldalról